بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسد آباد

اسد آباد

اسد آباد

استان همدان, اسدآباد

شهرستان اسد آبادبین مدار 34درجه و35دقیقه تا 34درجه و58دقیقه عرض شمالی و47درجه و50دقیقه تا 48درجه و18دقیقه طول شرقی قراردارد این شهرستان با ارتفاع 1552 متر از سطح دریا ، آخرین شهرستان غربی همدان است. از شمال به شهرستان قروه سنندج ، از شمال شرقی و مشرق به شهرستان بهار ، از جنوب شرقی به شهرستان تویسرکان ، از جنوب به شهرستان کنگاور کرمانشاه و از غرب به شهرستان سنقر کرمانشاه...