بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استقلال نوجوانان

با فرزند نوجوانتان که دیگر نمی خواهد با شما به سفر بیاید، چکار می کنید؟

با فرزند نوجوانتان که دیگر نمی خواهد با شما به سفر بیاید، چکار می کنید؟

اگر شما هم در خانواده خود یک نوجوان داشته باشید شاید این مشکل برای شما هم بوجود بیاید . مشکلی که با ناراحتی و خشمگینی نمی توان آن را حل کرد . زمانی که شما قصد سفر می کنید ، با فرزند نوجوانتان که دیگر نمی خواهد با شما به سفر بیاید، چکار می کنید؟ […]