بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استقرار گردشگری

میان‌بُر گردشگری و توسعه پایدار

میان‌بُر گردشگری و توسعه پایدار

این مهم دارای شاخه‌های بسیار و یکی از آن شاخه‌ها، ادراک معنوی گردشگری از سفر است. او با تاکید بر اینکه منظور از گردشگری معنوی، گردشگری مذهبی نیست، خاطرنشان کرد: «اتصال گردشگری و معنویت راه میان‌بُر برای استقرار گردشگری پایدار است.» غلامرضا اعوانی، محقق و عضو فرهنگستان علوم هم به فواید گردشگری و معنویت اشاره کرد و افزود: «گردشگری معنوی سفری روحانی است نه جسمانی و نفسانی....