بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استقبال بازدیدکنندگان

مکان‌ها و محوطه‌های میراث جهانی هیات امنایی اداره می‌شود

مکان‌ها و محوطه‌های میراث جهانی هیات امنایی اداره می‌شود

ارائه می‌شود، موزه‌ها را ساماندهی کنیم، چیدمان موزه‌ها با هدف نبوده و اطلاعات کلی به بازدید کننده ارائه می‌دهد. وی تصریح کرد: موزه ها باید همچون دیگر اماکن فرهنگی مانند سینماها و سالن های برگزاری تئاتر مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گیرند، موزه های ما در حال حاضر دارای روح، طراوت و شادابی که باید در یک مکان فرهنگی وجود داشته باشد، نیستند این در حالی است که...