رزرو هتل ایران بوم گردی

استفاده بهینه

طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال در ۷۳روستا آغاز شد

طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال در ۷۳روستا آغاز شد

گردشگری ــ با هدف ایجاد اشتغال و تولید ــ خواهند پرداخت.» وی ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های کارشناسان اعزامی به این روستاها ظرفیت‌سازی و تغییر نگرش روستاییان به ظرفیت‌های موجود در هر روستا و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌هاست.» فیاضی در ادامه خاطرنشان کرد: «کارشناسان اعزامی به روستاها درحقیقت نقش آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی را در روستاها برعهده دارند و در گفت‌وگو با مردم...

جاباما