بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استفاده از طناب در عبور از رودخانه

مهارت عبور از رودخانه در طبیعت گردی

مهارت عبور از رودخانه در طبیعت گردی

گاهی در سفرهایی که به دل کوه و دشت دارید باید مهارت عبور از رودخانه در طبیعت گردی داشته باشید تا بتوانید به سفر خود ادامه بدهید . گاهی یک رودخانه فصلی و یا خروشان باعث می شود نتوانید سفرخود را ادامه دهید و ناگزیر شوید برگردید و این موضوع خیلی ناراحت کننده است . […]