بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استغال‌زایی

گردشگران خارجی با علم به ملاحظات فرهنگی وارد ایران می‌شوند

گردشگران خارجی با علم به ملاحظات فرهنگی وارد ایران می‌شوند

مشکلی در حوزه عدم رعایت قوانین و ملاحظات قانونی کشور ما توسط گردشگران خارجی گزارش نشده است. راهنمایان تور، گردشگران را با اعتقادات مذهبی مردم ایران به‌خوبی آشنا می‌کنند. گردشگری؛ عامل استغال‌زایی همدان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه سخنانش درباره وضعیت گردشگری استان همدان اظهار کرد: این استان با...