رزرو هتل تفریحات کیش

استعفا

تبدیل سازمان میراث فرهنگی به محله برو بیا! /سه رئیس در یک سال

تبدیل سازمان میراث فرهنگی به محله برو بیا! /سه رئیس در یک سال

حکم محمود احمدی نژاد رئیس سازمان میراث فرهنگی شد آن هم پس از مدتها حاشیه هایی که برایش در ستاد ایرانیان خارج از کشور و .... اتفاق افتاد منتها با آمدن او برخی از مدیران از سازمان میراث فرهنگی یا استعفا دادند و یا رفتند مثل حسن صالحی مرام که یک روز هم با ملک زاده کار نکرد. با این حال وی دوباره به این سازمان آمد...