رزرو هتل ایران بوم گردی

استر لاروش

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

وی در پاسخ به این سوال که آیا هلند شاعری به بزرگی فردوسی دارد؟ گفت: فردوسی حماسه سراست و از نظر سبک و اندیشه با شاعران هلند متفاوت است. 'سوزانا ترسنال' سفیر هلند در ایران و 'استر لاروش' نماینده و مدیر دفتر منطقه ای یونسکو با هدف بازدید و بررسی طرح بازگشایی حریم و بستر رودخانه «کشف رود» به مشهد سفر کرده بودند. طرح...

جاباما