بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استخراج پول

استخراج پول از معدن نمک

استخراج پول از معدن نمک

به صورت متواتر می‌خوانیم و می‌شنویم که گردشگری می‌تواند در راستای اشتغالزایی، یکی از بهترین و مهم‌ترین صنایع باشد؛ چراکه صنعتی رو به رشد است و مهم‌تر آنکه بیش از هر صنعت دیگری با محوریت نیروی انسانی پیش می‌رود. اما آفت اصلی در این شرایط آنجاست که همه جوامعی که توانایی پذیرش گردشگر را دارند، […]