بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استان های مرزی

دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام وارد فاز اجرایی شدند

دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام وارد فاز اجرایی شدند

دستی و گردشگری گفت: تعریف بسته های متنوع سفر در کنار تقویت ارتباط دو سویه با دفاتر طرف عراقی به منظور ورود به فاز اجرایی ساماندهی گردشگران و زائرین عراقی در دستور کار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری پیشگام در استان های مرزی کشور قرار گرفت. دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام وارد فاز اجرایی شدند به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، مرتضی رحمانی موحد در نشست با دفاتر...