بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استان های شمالی

گردشگری دریایی ظرفیت فراموش شده توسعه استان های شمالی

گردشگری دریایی ظرفیت فراموش شده توسعه استان های شمالی

با تلفیق گرایش مردم به گردشگری آبی و دریایی و سرمایه گذاری در بخش های ساحلی و فراساحلی و اختصاص امکانات مورد نیاز گردشگران بیشترین استفاده را از این موهبت الهی داشت. مسوولان اجرایی شهرهای ساحلی در استان های شمالی نیز تاکید دارند که آماده همکاری برای فراهم کردن زیرساخت های گردشگری دریایی در این شهرها هستند. به عقیده آنان، چنین طرح هایی باید...