بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استان سلیمانیه

مسافران عراقی با خودرو شخصی از مرز پرویزخان به ایران سفر کنند

مسافران عراقی با خودرو شخصی از مرز پرویزخان به ایران سفر کنند

پیوند سببی و نسبی با یکدیگر هستند. شهرستان قصرشیرین با جمعیت بیش از 25 هزار نفر، دارای 186 کیلومتر مرز مشترک و طولانی با کشور عراق است که از این میزان، حدود 62 کیلومتر با شهرهای کردنشین استان سلیمانیه در شمال عراق (اقلیم کردستان عراق) است.