بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچهٔ ارومیه حدود 660‚43 کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان که در شمال غرب ایران است، 2/65 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد و بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 39 درجه و 46 دقیقهٔ عرض شمالی (از خط استوا) و 44 درجه و 3 دقیقه تا 47 درجه و 23 دقیقه طول شرقی (از...