بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استاندارد های جهانی

مرمت کاخ خشتی آپادانا در محوطه تاریخی شوش۹۰ درصد پیشرفت دارد

مرمت کاخ خشتی آپادانا در محوطه تاریخی شوش۹۰ درصد پیشرفت دارد

طبق برنامه ای که اعلام شده بود مقرر بود اواخر تیر ماه جاری این محوطه ثبت جهانی شود که تاریخ ثبت به دو ماه آینده موکول شده است. وی گفت: در صورتی که محوطه تاریخی شوش به استاندارد های جهانی جهت ثبت جهانی نرسد، ثبت میراث تاریخ هفت هزارساله ایرانیان در شوش، در صف طولانی 48 اثر در انتظار ثبت قرار خواهد گرفت. این...