بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استانداردهای حرفه‌ای

فرصت‌سازی کنوانسیون ۲۰۱۷ برای بازاریابی گردشگران ورودی

فرصت‌سازی کنوانسیون ۲۰۱۷ برای بازاریابی گردشگران ورودی

سفر مورد بازدید هریک از آنان اشاره کرد. طبیعی است که ترویج کدهای اخلاقی و مهارت‌های حرفه‌ای در عرصه تورلیدری در سطح دنیا، توسعه آموزش بین‌المللی و افزایش سطح علمی راهنمایان گردشگری از طریق آموزش، افزایش، پیشبرد و ایجاد بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و فراهم آمدن زمینه اشتراک‌گذاری دانش میان راهنمایان گردشگری دنیا نیز از دیگر دستاوردهای این کنوانسیون خواهد بود. خروج از...