بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استانداردهای بین المللی

تکمیل طرح جامع کلیساهای ثبت جهانی

تکمیل طرح جامع کلیساهای ثبت جهانی

صنایع دستی و گردشگری شرلی آودیان افزود: طرح جامع کلیساهای ثبت جهانی در قالب یک پروژه تعریف شده و با دعوت از متخصصین داخلی و خارجی انجام می شود. وی ادامه داد: این طرح با حفظ استانداردهای بین المللی و تحت نظارت کمیته راهبردی پایگاه کلیساهای تاریخی ایران اجرایی خواهد شد. آودیان با اشاره به مهمترین اقدامات پایگاه میراث جهانی کلیساهای ایران در...