بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استانداردسازی گردشگری

چرا استانداردهای گردشگری بلاتکلیف مانده‌اند؟

چرا استانداردهای گردشگری بلاتکلیف مانده‌اند؟

اغلب با اتفاق نظر جهانی فاصله زیادی دارند بنابراین ابزارهای جدیدی مورد نیاز است که شفافیت ، کیفیت ، سلامت و اجرای آنها توسط مراجع بین المللی پشتیبانی شود . «هنسا قادری» دبیر کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد در این خصوص به خبرنگار CHN‌ گفت: «هدف اصلی از استاندارد سازی خدمات گردشگری شفافیت اطلاع رسانی و حفظ حقوق مصرف کنندگان...