بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استانداردسازی هنر

تخصصی‌شدن آموزش هنرهای سنتی در راستای استانداردسازی هنر است

تخصصی‌شدن آموزش هنرهای سنتی در راستای استانداردسازی هنر است

آموزش، حفظ و احیای هنرهای سنتی و دستی و معرفی آن در سطح کشور به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های اساسی مدیریت توسعه و ترویج صنایع دستی کشور نام برد. وی اظهار کرد: این مدیریت در راستای تدوین و استانداردسازی هنرهای سنتی فعالیت‌های گسترده‌ای را در بخش آموزش انجام داده است. مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی کشور، تخصصی شدن آموزش هنرهای سنتی را رویکرد این...