بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استاد محمد علی سپانلو

منزل استاد محمد علی سپانلو تهران

منزل استاد محمد علی سپانلو تهران

استان تهران, تهران

منزل استاد محمد علی سپانلو ، از شعرای برجسته معاصر که محل برپایی جلسات شعرخوانی و نقد ادبی بسیاری از بزرگان ادب چون زنده یادان مهدی اخوان ثالث، هوشنگ گلشیری، غزاله علیزاده و عزیزانی چون محمود دولت آبادی و بسیاری از شعرا و نویسندگان معاصر بوده است به عنوان یکی از آثار ثبتی تهران شناخته می شود.منزل استاد محمدعلی سپانلو مربوط به دوره پهلوی دوم است و در تهران، انتهای...