بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استاد محمد رضا شجریان

توس مهد علم و هنر و آرامگاه ادبای بزرگ ایرانی

توس مهد علم و هنر و آرامگاه ادبای بزرگ ایرانی

در پی درگذشت خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان و اعلام انتخاب توس و آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان محل خاکسپاری پیکر آن روانشاد بار دیگر توجه عموم معطوف خطه باستانی توس شده است.خاک تاریخی، فرهنگ‌پرور و نخبه‌زاد توس افزون بر ۴۸۰ عالم، دانشمند، فیلسوف و اندیشمند اعصار مختلف ایران زمین را در دل […]