بلیط هواپیما سوئیت تبریز

استادان زبان شناس

فروشگاه کتاب انتشارات سازمان میراث فرهنگی بازگشایی می شود

فروشگاه کتاب انتشارات سازمان میراث فرهنگی بازگشایی می شود

حال انجام است، گفت: بخش شرق شناسی دانشگاه شیکاگو دستگاه های جدیدی برای اسکن این لوح ها تهیه کرده و قرار است پس از برگزاری دادگاه، به ایران بازگردانده شود. ترجمه این لوح ها که «عبدالمجید ارفعی» از بزرگ ترین استادان زبان شناس، آنها را به فارسی برگردانده است، تا ماه آینده منتشر می شود و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان میراث فرهنگی،...