بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اسب کرنی

غار اسب

غار اسب

استان گیلان, رودبار

مختصات : ۳۶ درجه و ۸۴۳/۵۳ دقیقه شمالی ۴۹ درجه و ۲۵۵/۴۲ شرقی ارتفاع از سطح دریا : ۲۵۴۵ متر کارگاه یک بلوک سنگی است که بدون نیاز به میانی ما را به انتهای چاه رساند. غار اسب ابعاد دهانه حدود ۳ در ۵/۱ متر است. دهانه در کف زمین قرار دارد.چاهی به عمق ۲۰ […]