بلیط هواپیما سوئیت تبریز

از بین رفتن کاشیکاری حمام صفوی

بی‌توجهی بلای جان کاشیکاری یک اثر تاریخی در اصفهان

بی‌توجهی بلای جان کاشیکاری یک اثر تاریخی در اصفهان

پوسته شدن کاشی‌های منحصر به فرد حمام صفوی علی قلی آقا بر اثر رطوبت، آثار شاخص کاشیکاری این بنای تاریخی را با آسیب رو به رو کرده است که به تاکید کارشناسان رسیدگی به این اثر ثبت شده در فهرست آثار تاریخی ضروری است.به گزارش ایرنا، گرمابه علی قلی آقا یکی از حمام‌های تاریخی اصفهان […]