رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

ارگ کریم خان زند

ارگ کریم خانی ، یادگاری از دوران زندیه
ارگ کریم خانی ، یادگاری از دوران زندیه است که در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده‌است. پس از اینکه کریم خان ...