رزرو هتل فضاگشت

ارگ محمد حسین خانی زهک

ارگ محمد حسین خان نارویی
یکی از بناهای منحصر به فرد روستا ی قلعه نو ، ارگ سردار محمدحسین خان نارویی است. این خانه با زیربنای 1400 متر مربع در قسمت مرکزی روستا واقع شده ...