بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اتحادیه هتلداری

ظرفیت هتلهای ایران برای پذیرش گردشگر خارجی تا سال آینده کافی است

ظرفیت هتلهای ایران برای پذیرش گردشگر خارجی تا سال آینده کافی است

جامعه برنامه ای برای دریافت آمار ظرفیت اقامت در همه هتلهای کشور را ندارد و به بررسی و حل مشکلات هتلداران می پردازد از سوی آمار مربوط به اقامت در هتلها را اداره های کل میراث فرهنگی هر استان از اتحادیه هتلداری همان استان دریافت می کنند و در نهایت جمع همه آنها در اختیار معاونت گردشگری قرار می گیرد. بنابراین دریافت آمار کلی توسط سازمان اگر چه در اولویت...