بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اتاق فکر

اماکن باستانی و تاریخی به صورت هیاتی امنایی ساماندهی و اداره می شوند

اماکن باستانی و تاریخی به صورت هیاتی امنایی ساماندهی و اداره می شوند

ساماندهی و اداره خواهند شد. رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افزود: اعضای این هیات امناء مرکب از متخصصان هر منطقه خواهد بود که اوایل نیمه اول سال آینده تشکیل خواهد شد. اتاق فکر میراث فرهنگی تشکیل می شود مسعود سلطانی فرهمچنین گفت: از ابتدای سال جدید اتاق فکر با حضور متخصصان ، دانشگاهیان و نمایندگان سمن ها در دفتر...