بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ابودلف

کاوش باستان شناسی شهر کرج ابودلف در استان مرکزی آغاز شد

کاوش باستان شناسی شهر کرج ابودلف در استان مرکزی آغاز شد

و موثری از آن در دست نیست. وی گفت: این شهر در دوره ساسانیان آباد بوده که گفته شده در حمله اعراب به ایران خراب شده است اما در قرن دوم هجری (دوران حاکمیت هارون الرشید)به همت ابودلف عجلی بازسازی شده و تا قرن هفتم هجری به عنوان مرکز ولایتی با عنوان کرج ابودلف شهرت داشته است. مدیر پژوهش و باستان شناسی اداره کل...