بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ابوالحسن خرقانی

گردشگران صربستانی در صف سفر به ایران

گردشگران صربستانی در صف سفر به ایران

وی افزود: گردشگران خارجی در میان مردم مهمان نواز ایران به جز مهر و محبت نخواهند دید و با خاطره ایی خوش به وطن خود بازخواهند گشت. شالویی ادامه داد: ایران زادگاه بزرگانی چون ابوالحسن خرقانی است که مقدم هر مسافر ناآشنایی را گرامی می داشت و او را بر سر سفره ی خود می نشاند و به گرمی از میهمانان خود پذیرایی می...