بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ابنیه تاریخی

آخرین چنارهای خانه باغ کیانیان تخریب می‌شود

آخرین چنارهای خانه باغ کیانیان تخریب می‌شود

خبر است.تهران به کجا می‌رود؟ چرا هیچ مقام مسئولی به این تخریب‌های غیرقابل جبران فرهنگی و زیست محیطی توجه نمی‌کند؟ آن ادعاها درباره فرهنگ کجا و این تخریب فرهنگی کجا؟ تهران بی قواره کجا و لندن پوشیده از باغ و ابنیه تاریخی کجا؟» این خانه – باغ اخیراً از مالکیت "کیانیان" خارج شده و به مالک جدیدی فروخته شده است.هم اکنون در کنار این بنا گودبرداری بزرگی...

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

فرهنگی-تاریخی از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی است که علاوه بر استرداد اثر، مرتکب به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. ج- ماده 560 به انجام عملیاتی اشاره کرده است که موجب تزلزل بنیان ابنیه تاریخی یا تخریب و آسیب به آنها می‌شود. بنابراین تحقق آن مقید است و صرف انجام عملیات جرم نمی‌تواند باشد. همچنین با توجه به این ماده باید گفت که...