بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ابزار سفر

اندازه مناسب برای کیسه خواب

اندازه مناسب برای کیسه خواب

در ادامه بحث انتخاب کیسه خواب مناسب به اندازه مناسب برای کیسه خواب می پردازیم . اطمینان از این که کیسه خواب اندازه بدن شما است حائز اهمیت می باشد . کیسه خواب ها دردو سایز اصلی هستند :معمولی و بلند . کیسه خواب های معمولی برای افرادی با جثه کوچک مناسب هستند یک کیسه […]