بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آی ترک گون ترگ

بازی آی ترک گون ترگ

بازی آی ترک گون ترگ

استان گلستان, بندرترکمن

آی ترک گون ترگ (آنقلیچ ، آلتین قلیچ): به معنی ماه را می خواهم، خورشید را می خواهم، که به احتمال قوی نمادی از طبیعت پرستی ترکمن ها قبل از اسلام و زمانی که مسلمان نشده بودند می تواند باشد. اهداف بازی: انتخاب – نوع دوستی – همکاری و تعاون – بهبود سرعت – استقامت و عکس العمل – چابکی – دقت و هو شیاری – روحیه مشورت و تیز هوشی. این بازی یکی از معتبرترین بازی های بومی و محلی ترکمن ها می باشد. تعداد ...