بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین یلدا

آیین های یلدایی سرمایه ارزشمند فرهنگی در استان مرکزی

آیین های یلدایی سرمایه ارزشمند فرهنگی در استان مرکزی

جلوه های آیین یلدا در خرده فرهنگ های استان مرکزی با رنگ و لعاب زیبا خودنمایی می کند وبا گذشت سالیان طولانی همچنان در بین مردم زنده و پویا است. استان مرکزی رد پای پررنگی در تمدن هفت هزار ساله ایران دارد و در دوران های مختلف تاریخی این محدوده جغرافیایی بخشی از فرهنگ، باور، رسومات ایران زمین را در خود محفوظ داشته است. تحولات اجتماعی و اقتصادی...