بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین های چهارشنبه سوری

سنت های چهارشنبه سوری و شادی هایی که پرکشید

سنت های چهارشنبه سوری و شادی هایی که پرکشید

آیین های چهارشنبه سوری در گذشته در مازندران با سورنا نوازی و آذین بستن شهر و مغازه ها همراه بود ، ادامه داد : سور چهارشنبه سوری به معنای رنگ سرخ و یا گل سرخ و علت تسمیه هم آتش افروختن است با برافروختن کپه ها در نزدیکی منازل افراد همراه بود و اهالی خانه چه زن و چه مرد برای رفع و دوری بلاها و بدی ها از روی آتش می پریدند . حسن نژاد به اعتقاد و باور مازندرانی ها بر تعداد کپه های آتش تاکید کرد و گ...