بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین نوروز

آیین نوروز در باور زرتشتیان

آیین نوروز در باور زرتشتیان

نگهبانی و گرامی‌داشت طبیعت و زیست بوم‌های بشری و هازمان‌ای آرام، آزاد و شاد در گذر هزاران سال همواره برای ایرانیان خویشکاری‌ای بزرگ و مقدس دانسته می‌‌شده است، بسیاری از باورها ،آیین‌ها و جشنهای ایرانی از پدیده‌های طبیعت برخاسته و از آن الهام گرفته است .بزرگترین جشن ایرانیان از کهن تا به امروز، جشن زایش […]

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

آیین نوروز و توسعه بازار صنایع خلاق

حجت‌الله مرادخانی پژوهشگر هنر و مشاور معاونت صنایع‌دستی کشور  گفته می‌شود که «مولفه فرهنگ در منازعات سیاسی، اقتصادی، فنی و قانونی در شهرها می‌تواند به مثابه کاتالیزور تغییرات در دامنه گسترده‌ای از عرصه‌های نهادی – بازار، نظارت مشارکتی، حق رجوع قانونی، فرهنگ‌های مشارکتی و مشورتی و حقوق اعضای جامعه شهری به‌‌رغم تبار و خاستگاه – […]