بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین موزه داری

آئین نامه ثبت اثر در فهرست آثار ملی

آئین نامه ثبت اثر در فهرست آثار ملی

شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استناد قانون، راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ و آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران دستور العمل حاضر را با هدف ثبت میراث منقول […]