بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین علم واچینی

آیین های ایرانی؛ علم واچینی

آیین های ایرانی؛ علم واچینی

استان گیلان, رشت

یکی از مراسم جشن درو آیین علم واچینی است. علمها چوبهایی از جنس درختان مقدّس و سبزی چون شمشاد بوده و نشانۀ سوگ یک خانواده و فامیل در غم از دست دادن جوانان و گاه عزیزان خود می باشند. در این روز پارچه های سیاه اندوه را که به آنها لباس می گویند از دور علمها باز می کنند. یکی دیگر از نشانه های برکت جویی در این جشن آیینی،...