بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین روستا

گردشگری حلقه مفقوده کشاورزی ایران

گردشگری حلقه مفقوده کشاورزی ایران

ناظری تصریح کرد طبیعت گردی در ایران فقط به دیدن طبیعت و مناظر طبیعی خلاصه شده درحالی که در این نوع گردشگری آشنایی با فرهنگ و رسوم منطقه و آموزش مورد نظر است. ** زنده نگه داشتن آیین روستا در گردشگری کشاورزی شاید بتوان بزرگترین محاسن گردشگری کشاورزی را زنده نگه داشتن آیین ها و فعالیت های روستایی به عنوان یکی از مواریث فرهنگی...