بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین ذکر

آیین ذکر در نصر آباد

آیین ذکر در نصر آباد

استان یزد, تفت

ذکــر ذکر در لغت به معنای یادآوری است و گاهی به مفهوم کلی عبادت به کار می رود. در قرآن کریم این واژه به معنای نماز و یکی از نام های قرآن به کار رفته است ، ولی در نصرآباد ، ذکر به نوعی آواز مذهبی گفته می شود که برای اعلام مجلس روضه خوانی […]