بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین ایرانیان

بررسی همکاری های ایران و کره در زمینه صنایع دستی

بررسی همکاری های ایران و کره در زمینه صنایع دستی

همکاری های ایران و کره در زمینه صنایع دستی به گزارش ایرنا از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، سانگ جون پارک مدیرکل کیپو در نشستی با مدیران و مشاوران معاونت صنایع دستی ایران، اصالت بالای فرهنگ و آیین ایرانیان را تحسین کرد. در این نشست که مقامات وزارت دادگستری کشور کره نیز حضور داشتند، گزارشی پیرامون وضعیت موجود در خصوص مالکیت فکری مطرح و راهکارهایی برای...