بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین اسب چوبی

مراسم آیینی سبزوار

مراسم آیینی سبزوار

استان خراسان رضوی, سبزوار

با عنوان "وَرشَرَنگ" با شرکت شماری از جوانان خوش ذوق و با استعداد سبزواری ، توانسته است نام و اوازه رقص محلی سبزوار را در بسیاری از مناطق ایران مطرح کند.اسب چوبی نماد همبستگی در سبزوار است. آیین اسب چوبی که همراه با آواهای محلی برگزار می شود یکی از مراسم آئینی مرسوم در سبزوار است که در جشن ها به ویژه در ایام نوروز در این...