بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیین‌های پهلوانی

ثبت ورزش زورخانه ای در یونسکو برای کشور تعهد ایجاد کرد

ثبت ورزش زورخانه ای در یونسکو برای کشور تعهد ایجاد کرد

و شاخصه‌های ورزش زورخانه‌ای و آیین پهلوانی که منجر به ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو شد، تصریح کرد: این ورزش دارای وجوهی است که ریشه در اخلاق، فرهنگ و معنویات ما دارد که یکی از آنها همبستگی همیشگی آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای با اعتقادات و فرهنگ ماست. سلطانی‌فر ادامه داد: ورزش زورخانه‌ای و آیین پهلوانی نقش کلیدی در حفظ ادبیات حماسی و مذهبی، حفظ...