بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیینی ملی

نگاه جهانی به نوروز

نگاه جهانی به نوروز

این آیین ایرانی به جهانیان پرداخت تا به این وسیله زمینه پایداری آن بیش از گذشته و در خارج از مرزهای کنونی کشور فراهم شود؛ رویکردی که بی‌شک تحقق آن نیازمند تعامل هرچه بیشتر کشورهایی است که جشن نوروز به‌عنوان آیینی ملی یا منطقه‌ای در آنجا مورد توجه قرار دارد. از سوی دیگر برپایی و احیای آیین‌های نوروزی در سطح ملی و برنامه‌ریزی‌شده با هدف جذب گردشگران خارجی به کشورمان...