بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آینه کاری

تخریب کاشیکاری خانه پدر چای ایران

تخریب کاشیکاری خانه پدر چای ایران

اسکندر مختاری طالقانی، طهران شناس در این باره می گوید: "در دهه 50 گروهی از معماران و دست اندرکاران کاخ گلستان در این بنا آرایه هایی زیبائی از هنر کاشی کاری، گچ بری، آینه کاری و ... را بکار می برنند و کاخ گلستان کوچکی را در این بنا به وجود می آورند که این کار اهمیت این اثر تاریخی را دو چندان...