بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آینه طبیعی

دریاچه مخرگه شهربابک

دریاچه مخرگه شهربابک

استان کرمان, شهربابک

دریاچه مخرگه شهر بابک که به بزرگترین آینه طبیعی ایران معروف است در شهر بابک استان کرمان واقع شده است .یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی استان کرمان دریاچه مخرگه است که در اصل دریاچه ی نمک است که به دریاچه ی چاه زنگار هم معروف است. مخرگه ۲۵ کیلومتر مربع سعت دارد و آب خود را از مسیل ها و روخانه هایی می گیرد که در موقع بارش باران...

بزرگترین آینه طبیعی ایران

بزرگترین آینه طبیعی ایران

می گیرد ، آبگیری می شود و در زمانی که بارندگی منطقه در حد نرمال باشد ، آب این دریاچه تا اواخر مردادماه پابرجاست و بعد از آن تبدیل به نمکزاری وسیع می گردد. عکس های بزرگترین آینه طبیعی ایران یکی از منابع دریاچه مخرگه رودخانه آب شیرین «حبیب الله خانی» است علت شوری آب یکی از منابع این دریاچه...