بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آینه طبیعی ایران

بزرگترین آینه طبیعی ایران

بزرگترین آینه طبیعی ایران

می گیرد ، آبگیری می شود و در زمانی که بارندگی منطقه در حد نرمال باشد ، آب این دریاچه تا اواخر مردادماه پابرجاست و بعد از آن تبدیل به نمکزاری وسیع می گردد. عکس های بزرگترین آینه طبیعی ایران یکی از منابع دریاچه مخرگه رودخانه آب شیرین «حبیب الله خانی» است علت شوری آب یکی از منابع این دریاچه...