بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آیتو

نخستین قطار گردشگری فردا به ایران می‌رسد

نخستین قطار گردشگری فردا به ایران می‌رسد

و تهران برای گشت و اقامت توقف خواهند داشت. آن‌ها نخستین گروه از گردشگران ریلی هستند که با قطار اختصاصی از اروپا به ایران وارد می‌شوند که شرکت ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) زیر نظر بنیاد مستضعفان سفرنامه‌ی آن‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.