بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آگاه‌سازی

طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال در ۷۳روستا آغاز شد

طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال در ۷۳روستا آغاز شد

روستاهای مختلف کشور، 100 روستا را شناسایی و تعیین کرده و اعتباری هم به آن‌ها اختصاص داده است. 73 روستا از این 100 روستای منتخب وزارت کشور جزو 500 روستای مورد هدف و مطالعه ماست.» تغییر نگرش و آگاه‌سازی در روستاها مدیر‌کل دفتر همکاری و توافق‌‎های ملی گردشگری اضافه کرد: «کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از 26 فروردین ماه به این روستا‌ها اعزام خواهند شد و...