بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آوای جهاز برون گیلان

آوای جهاز برون

آوای جهاز برون

استان گیلان, رشت

در گذشته زندگی بدون حسد بود و ازدواجها ساده بود.اما جامعه فرهنگی آن زمان مرد سالار به نظر می رسد. آنچه قابل بررسی است ، انسجام هنر موسیقی گیلان است. به عنوان مثال؛ در مراسم عروسی قدیم کشتی گیله مردی برگزار می شد .